Typiskt fornegyptiskt!?

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

En introduktion till fornegyptisk arkitektur, konst och lite litteratur utifrån ett urval exempel som kompareras på olika sätt. Med Åsa Klintberg.

80kr

TBA

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Blocka i kalendern!

TBA

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Blocka i kalendern!

TBA

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Blocka i kalendern!