Surviving King’s Coffins from the Royal Theban Cache TT 320: Seqenenre Tao, Thutmose I, Thutmose III, and Ramses II

Uppsala universitet Uppsala

The Theban Tomb 320 burial cache discovered at Deir el Bahari revealed a number of king’s coffins used to rebury kings and priest-kings. These coffins had been stripped of gold and other valuables before reuse, providing evidence that kings’ burials were systematically recommodified. Most kings were not reburied in their own royal coffins. The surviving...

Visning av Medelhavsmuseets Egypten-utställning med Sofia Häggman

Medelhavsmuseet Fredsgatan 2, Stockholm

ENDAST MEDLEMMAR, föranmälan krävs! Maila sekreterare@efis.se Följ med på en exklusiv visning av Medelhavsmuseets Egypten-utställning med intendent och egyptolog Sofia Häggman. Visningen tar sin början i de första bosättningarna för 7000 år sedan och fokuserar sedan på den faraonska perioden. I källaren får vi träffa prästen Neswaius mumie som har scannats och med hjälp av...

Egyptiska skapelsemyter

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Det finns flera skapelsemyter från det faraonska Egypten, från olika platser och med många olika gudar. Egyptiska texter ger sällan hela myter, utan ger referenser till dem och blandar gärna också olika myter i samma text. Här kommer att ges en introduktion till skapelsemyter där vi går igenom några av dem och reder ut hur...

80kr

Amarnabreven och vad de kan berätta om diplomati i forna Mellanöstern

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

De så kallade Amarnabreven är en korrespondens mellan regenter i forna Mellanöstern som till stora delar skrevs på kilskrift under farao Amenhotep III:s och farao Akhenatens regeringsperioder (Nya rikets 18:de dynasti). I föredraget presenteras den historiska kontext i vilken korrespondensen skrevs och fyndet av brevarkivet under slutet av 1800-talet. Avslutningsvis diskuteras brevens innehåll och vad...

80kr

Typiskt fornegyptiskt!?

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

En introduktion till fornegyptisk arkitektur, konst och lite litteratur, utifrån ett urval exempel som kompareras på olika sätt. Vad som uppfattas som typiskt fornegyptiskt beror ibland på vad man jämför med. Passa på att få en inblick i det lite typiskt fornegyptiska via en föreläsning som ger en kortfattad introduktion till fornegyptisk arkitektur, konst och...

80kr