Exploring the city of the Falcon: Egypt’s first capital at Hierakonpolis

Zoom

Hierakonpolis, det forntida Nekhen, är nog för de flesta med egyptologiskt intresse känd som fyndorten för Narmer-paletten, symbolen för det egyptiska riksenandet omkring år 3100 f.Kr. De senaste årens utgrävningar har dock fokuserats på platsens ännu äldre historia, omkring 3600 – 3100 f.Kr. Utgrävningar i stadens högreståndsnekropol har bragt i ljuset gravar tillhörande lokala furstar...

Unis pyramid – på resa genom förvandlingens rum

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

NYHET: vi kommer att lotta ut begagnade egyptologi-böcker på våra fysiska föredrag - utan extra kostnad! I Unis pyramid från ca 2350 f.Kr. finner vi för första gången de så kallade pyramidtexterna inhuggna på gravkamrarnas väggar. De flesta förefaller ha en rituell bakgrund. Exakt vilken är svårare att avgöra, men det är väl inte otroligt...

80kr

Surviving King’s Coffins from the Royal Theban Cache TT 320: Seqenenre Tao, Thutmose I, Thutmose III, and Ramses II

Uppsala universitet Uppsala

The Theban Tomb 320 burial cache discovered at Deir el Bahari revealed a number of king’s coffins used to rebury kings and priest-kings. These coffins had been stripped of gold and other valuables before reuse, providing evidence that kings’ burials were systematically recommodified. Most kings were not reburied in their own royal coffins. The surviving...

Visning av Medelhavsmuseets Egypten-utställning med Sofia Häggman

Medelhavsmuseet Fredsgatan 2, Stockholm

ENDAST MEDLEMMAR, föranmälan krävs! Maila sekreterare@efis.se Följ med på en exklusiv visning av Medelhavsmuseets Egypten-utställning med intendent och egyptolog Sofia Häggman. Visningen tar sin början i de första bosättningarna för 7000 år sedan och fokuserar sedan på den faraonska perioden. I källaren får vi träffa prästen Neswaius mumie som har scannats och med hjälp av...

Egyptiska skapelsemyter

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Det finns flera skapelsemyter från det faraonska Egypten, från olika platser och med många olika gudar. Egyptiska texter ger sällan hela myter, utan ger referenser till dem och blandar gärna också olika myter i samma text. Här kommer att ges en introduktion till skapelsemyter där vi går igenom några av dem och reder ut hur...

80kr