Aktuellt

Nya lokaler!

Nya lokaler!

Vi är så glada att kunna meddela att från och med i höst kommer vi att hålla våra föredrag (och studiecirkel) i nya fräscha lokaler på Gärdet!

Read More

Inaktuellt

Här ser du en förteckning över alla aktiviteter som har genomförts sedan föreningen startades.

22/3
Konstituerande möte

9/4
Extra årsmöte. Föreningens namn antas.

1/6
Professor Rostislav Holthoer om ”Arkeologiska utgrävningar i Nubien”

5-6/9
Resa till egyptologiska institutionen i Köpenhamn.

11/11
Fil.dr Bengt Peterson visar föremål ur Medelhavsmuseets samlingar.

11/12
Julfest hos Karin Ullberg-Olsson som berättar om FN-uppdrag i Kario.

8/2
Årsmöte. Fil.dr. Gunvor Sahlin om ”Glimtar ur fornegyptisk religion”

30/3
Researrangör Lennart Robin-Olsson om färdledarupplevelser i Egypten.

25/5
Professor Torgny Säve-Söderberg om ”Nubienprojektets avslutning samt framtidsplaner för Egyptens muséer”

12/6
Studiebesök på Victoriamuseet under ledning av amanuens Sylvia Starck.

5-12/9
Resa till London. British Museum, Fitzwilliam Museum i Cambridge och Asholean Museum i Oxford.

29/9-8/12
Föreläsningar på Victoriamuseet i Uppsala av professor Rotislav Holthoer. 19/10 Fil.dr. Bengt Peterson visar nya lokaler på Medelhavsmuseet.

29/11
Hans-Åke Nordström om ”Det äldsta Nubien. Något om de utgrävda och deras utgrävare”

10/12
Julfest hos Elsa Sandberg

3-16/1
Resa till Egypten under ledning av Rostislav Holthoer

15/3
Årsmöte.Fil.kand Svante Pääbo om ”Mumier och mumifiering”

14/4
Docent Gertie Englund om ”Privatmänniskan”

17/5
Överläkare Lennart Diener om ”Skiktröntgen av mumier”

3/10
Toben Holm-Rasmussen om ”Nectanebo II”

14/11
Professor Torgny Säve-Söderberg om ”De nubiska furstebröderna i Debeira”

23/2
Årsmöte. Professor Jan Bergman om ”Isiskulten”

3/4
Fil.dr. Beate George visar utställningen ”Horus – en egyptisk gud” på Medelhavsmuseet

17/5
Fil.dr. Uno Lundberg om ”Sjukdomar och familjeliv i det ptolemeiska och romerska Egypten”

15/9
Studieresa till Linköping. Smithska samlingen i Östergötlands Länsmuseum.

8/11
Mads Kjersgaard om ”Cha-m-wise, världens förste riksantikvarie under Ramses III”

9/12
Doktor Stefan Gronert om ”The Lepsius Expedition 1842-45”

1-6/1
Resa till Leningrad under ledning av Rostislav Holthoer

12/2
Årsmöte. Docent Lennart Diener om ”Medicinska glimtar ur fornegyptiskt Familjeliv”

10/5
Professor Rostislav Holthoer om ”Djurmotiv i det gamla Egypten”

28/5
Papyrologen Christos Tsiparis om ”Presentation av vetenskaperna papyrologi och ostrakologi med exempel av några intressanta rön”

28/8
Hans-Åke Nordström visade Islamutställningen på Historiska museét

22/9
Resa till Helsingfors. Professor Zilliacus om ”Politiska och språkliga Förhållanden i det ptolemeiska och romerska Egypten”

1/10
Docent Göran Burenhult om hällbilder

26/11
Sigvard Wall om ”British Museum, strövtåg, mest bland skulpturer”

18/2
Årsmöte. Docent Gertie Englund om ”Egyptisk konst och filosofisk livsåskådning”

14/3
5 års jubileumsfest på Sveriges Läkarförbunds lokaler i Stockholm. Film om en fornegyptisk pojke Pepi Egyptern och Krukmakarbarnen i Fustat visades

15-20/5
Resa till Berlin under ledning av Rostislav Holthoer

2/10
Professor Te Velde om ”Scribes and Litteracy”

25/11
Konstnär Hubert Lundqvist om ”Bilder från två resor i Egypten”

17/2
Årsmöte. Barbro Hafström om ”Deir el Medina”

23/2-9/3
Resa till Egypten under ledning av professor Rostislav Holthoer

23/3
Universitetslektor Paul John Frandsen om ”Tabu och förbud i den egyptiska civilisationen”

21/5
Professor John Alexander från Cambridge om ”Excavations at the dryest place on earth”

2/6
Bildvisning från Egyptenresan och läsning av dagboksanteckningar

17/9
Fortsatt bildvisning från Egyptenresan och om destruktion av monumenten

3/11
Sigvard Wall om ”Strövtåg i Gizanekropolen” och Ulf Welander om ”Medinet Habu”

1/12
Fil. dr. Lana Troy om ”Patterns of Queenship”

11/2
Årsmöte. Docent Gertie Englund om “Den hetisige i vishetslärorna-om känsla och förnuft i det gamla Egypten”

22/3
Professor Rostislav Holthoer om ”Fisken som symbol i det gamla Egypten”

21-26/
Resa till New York

10/5
Docent Gertie Englund om ”Livets hus”

17/5
Marie-Eve Colin från Montpellier om ”Ptolemeiska tempel”

25/10
Bilder av egyptiska föremål i olika museer och från New Yorkresan.

28/11
Mads Kjersgaard visar bilder av egyptiska föremål och berättar om dem

22/2
Årsmöte. Sten Silfvast visar bildspel från resa i Egypten 1973.

24/4
Med.doc. Lennart Diener om ”Mumier och papyrus, magi och medicin” och Tommy Wadsten om ”Användes opium och flytande tvål i Egypten?”

25/5
Docent Gertie Englund om ”Föreställningar och ideal kring kroppen och viljan”

3/10
”Vandring genom de egyptiska salarna” i Medelhavsmuseet med Bengt Peterson.

6/11
Professor Patrik Reuterswärd om ”Amarnakonstens huvudproblem”

21/2
Årsmöte. Barbro Hafström ”En liten presentation av Nubien”

24/2-10/3
Resa till Egypten under ledning av Tor-Olfo Nylund och Barbro Landström

28/3
Ingenjör Karl Angberg om ”Lyft för höge farao” (Abu Simbel)

7/5
Bilder från Egyptenresan

24/9
Sten Silvast om ”Egypten 19 år senare” bilder från Egyptenresan

30/10
Fil.dr. Ingegerd Lindblad om ”Kvinnan i forntida Egypten”

28/11
Ordföranden Dag Bergman visar bilder från ovanliga platser i Egypten

19/2
Årsmöte. Fil.dr. Bengt J.Peterson om ”Fornminnen i Irak. En aktuell orientering”

13/4
10 års jubileumsfest. Sten Silfvast visar bildspel från resan 1990.

22/10
Ordföranden Dag Bergman visar bilder del 2 från ovanliga platser i Egypten

19/11
Christian E. Loeben från Freie Universität i Berlin om ”Karnak from Amenhoptep III to Ramses II – Amun and his tempel in upheaval”

18/2
Årsmöte. Docent Gertie Englund om “Etiken-den fasta punkten I en föränderlig värld”

1/4
Sigvard Wall om ”Karnaktemplen – om dem och bland dem”

23/5
Besök på Victoriamuseet. Samlingarna visas av Barbro Hafström.

19/10
Professor emeritus Trogny Säve-Söderberg om ”Gravar från gamla riket och gnostiska handskrifter i Hag Hammady”

23/11
Arkeolog Bengt Schönbäck om ”Mellan andra och tredje katarakten. En arkeologisk vandring längs Nilen 1967-68 före syndafloden”

16/2
Professor Erik Hornung om ”Seti I – A Pharaohs Tom Reconstructed”

30/3
Årsmöte. Professor Rostislav Holthoer om ”Alexandria och dess bibliotek”

11/5
Intendent Ann Grönhammar om ”Resan på Nilen 1891” med kronprinsessan Victorias egna fotografier

19/10
Visning av Medelhavsmuseets egyptiska utställning

22-25/10
Resa till Tammerfors Konstmuseums egyptiska utställning

11/11
Professor Geoffrey Martin om ”Memphis in the Amarna and the Post-Amarna period”

10/2
Professor emeritus Torgny Säve-Söderberg om ”Deir-el-Medineh – en faraonisk arbetarby”

14/3
Årsmöte. Docent Hans-Åke Nordström om ”Nubien trettio år senare – en blick frammåt”

9/5
Australiens ambassadör Robert S. Merrillees om ”The Egyptian and Oriental Influences on 19 th Century Australian and Scandinavian Synagogues”

4/10
Fil.dr. Lana Troy om “De sista egypterna-det gamla Egypten under romartiden”

29/11
Fil.dr. Bengt Peterson visar den egyptiska utställningen på Medelhavsmuseet

18/2
Egyptisk fest med bilder från Egypten

29/3
Årsmöte. Docent Gertie Englund om ”Människan och hennes väg till kunskap och visdom”

2/5
Professor Rostislav Holthoer om ”En ikon – fönstret mot evigheten”

3/10
Docent Gertie Englund om ”Människan och hennes själ – om föreställningar kring kropp och själ i det gamla Egypten”

24/10
Vice ordförande, arkitekt Gunnar Parment om ”Tenth of Ramadan”

22/11
Docent Hans-Åke Nordström om ”Kvinnligt-manligt-mänskligt”

22/2
Årsmöte. Arkitekt Alf Bydén om flytten av templen i Abu Simbel

22/3
15 års jublileumsfest. Christian Tilly om ”Egyptens västliga öken från Medelhavet till Sudans gräns i söder”

16/4
Professor Jan Assman om ”Death and its Meaning”

24/9
Doktorand Nils Billing om “Unas – en text för en kung”

19/11
Barbro Ingevik och Anita Sundelöf berättar om erfarenheter att handla med egyptiska hantverks föremål.

3/2
Doktorand Åke Engsheden om ”Hieroglyfernas död”

4/3
Årsmöte. Doktoranden Geoffrey Metz om ”Ett nytt tempel i norra Abydos”

7/4
Svante Pääbo om ”Gener från mumier, moor och dinosaurier”

10-17/4
Resa till Italien.

22/9
Docent Gertie Englund om ”Ekhnatons revolution”

21/10
Doktorand Sofia Häggman om ”I gränslandet mellan myt och verklighet, vad kan utgrävningarna i Kafr Hassan Dawood berätta om fördynastiskt tid?”

19/11
Doktorand Patrik Wallin om ”Egyptens relationer med Främre Orienten från fördynastisk tid till slutet av Gamla Riket”

16/2
Årsmöte. Bilder från medlemmars resor till Egypten.

24/3
Docent Gertie Englung om sin bok ”Så tänkte de”

22/4
Doktorand Sofia Häggman om ”Egypten idag”

21/9
Fotografen Gunnar Eriksson om ”Utgrävningar i Nubien 1963-64”

24-27/9
Resa till Paris

20/10
Doktorand Kjell Rydström om ”Tre sagor från Mellersta Riket”

18/11
Erich Kohler visar bilder från sina resor i Egypten

23/2
Merit Gabriel om ”Koptiska seder och bruk”

23/3
Sofia Häggman om ”Siwa förr och nu”

24/4
Besök på Victoriamuseet i Uppsala

29/8
Tur med Lennakatten inklusive egyptisk underhållning.

22/9
Startar nybörjarkursen ”Att lösa hieroglyfer” ledd av Sofia Häggman

25/9
Docent Gertie Englund om ”Det alltid och allestädes närvarande onda”

8-9/10
Resa till Borås. Se Tutankhamons kalsonger!

19/10
Doktorand Åsa Strandberg om ”Mumier i sen sentid – om Fayum-porträtten och deras kontext”

16/11
Geoffrey Metz om ”Efterlivets tjänare”

15/2
Årsmöte. Richard Brodin visar en video om Egypten

15/3
Åsa Strandberg om ”Senetspelet”

13/4
Gertie Englund om ”Äktenskapskontrakt”

19/9
Gertie Englund om ”På faraos tid”

19/10
Gertie Englund om ”Slaget vid Kadesh”

14-28/11
Resa till Övre Egypten under ledning av Gertie Englund

29/11
Leif Järre om sin bok ”Faraos guld, på jakt efter det gamla Egyptens skatter”

21/2
Årsmöte. Bilder och berättelser från föreningens resa till Egypten

24/3
20 års jubileumsfest. Orientalisk måltid, levande musik och underhållning

26/4
Sofia Häggman om ”Deir el-Medina”

11/9
Gertie Englund om ”Den egyptiska högkulturens uppkomst”

25/9
Gertie Englund om ”Kungadömet”

9/10
Gertie Englund om ”Världsuppfattning och gudar”

23/10
Gertie Englund om ”Tempel och gravar”

10/11
Besök på Victoriamuseet i Uppsala under ledning av Geoffrey Metz

27/11
Lennart Ehrenborg visade SVT:s film om flyttningen av Abu Simbel

13/2
Årsmöte. Gertie Englund om ”Att samla kunskap- om vetenskap i det gamla Egypten.”

6/3
Patrik Lund om ”Hur egypterna byggde pyramiderna och hur pyramiderna byggde Egypten”

11/3
Åke Engsheden om ”Vid faraos hov i Alexandria”

25/8
Resa till Uppsala och Lennakatten

10/9
Patrik Lund om ”Guld och giftermål”

14-28/10
Resa till Nedre Egypten under ledning av Gertie Englund’

6/11
Gertie Englund om ”Meningen med livet”

4/12
Nils Billing om ”Trädgudinnan- moder och horisont i det gamla Egypten

29/1
Sofia Häggman om ”Över ett hav”

19/2
Årsmöte. Hans-Åke Nordström om ”Nytt från Nubien”

26/3
Docent Bure Holmbäck om ”Hjalmar Söderberg i Egypten”

14/9
Mohammed Saleh om ”Dolda skatter i Egyptiska museet”

1/10
Geoffrey Metz om ”Mumierna på Medelhavsmuseét-nya rön och upptäckter

21/10
Professor Charlotte Scheffer om ”Kleopatra-Egyptens sista farao”

19/11
Erik Graune om ”Egyptiska inslag i musiken”

21/1
Gertie Englund om ”Hur var det med lagar, rättsväsende och redlighet?”

17/2
Sofia Häggman visar en film om Siwaoasen.

17/3
Årsmöte. Hans-Åke Nordström om ”Gåvor från öknen-samspelet mellan Nildalen och oaserna”

27/4
Nils Billing om ”Att läsa en grav-Pepi I”

16/9
Merit Gabriel om ”Isis i Italien”

13/10
Tine Bagh om ”Piramese”

10/11
Gertie Englund om ”Världsbild, vetenskap och tänkande. Varför kan det vara svårt att begripa sig på egypterna?

20/11-6/12
Resa till Egypten under ledning av Gertie Englund och Sofia Häggman

18/1
Geoffrey Metz visar den den egyptologiska avdelningen på Medelhavsmuseét

16/2
Årsmöte. Tine Bagh om ”Det predynastiska Egypten”

16/3
Gertie Englund om ”Människan och naturkatastrofer”

20/4
Nils Billing om ”Den hemlighetsfulla-analys och tolkning av ett motiv i de egyptiska underjordsböckerna”

15/9
Christine el Mahdy om ”The Pyramid builders”

5/10
Sofia Häggman om “Ökenfolket kommer-nomader och bybor I västra Thebe I slutet av Nya Riket”

1/11
Sten Silfvast visar bilder från resan till Egypten hösten 2004

30/11
Gertie Englund om ”Vägen till högkulturen”

24/1
Cecilia Beer om ”Egyptiska influenser i Syrien”

1/3
Årsmöte. Geoffrey Metz om ”Kärlek i Egypten”

25/3
25 års jubileumsfest.

19/4
Professor emeritus Gunnar Weimarck om ”Vivi Täckholm- en beundrad svenska i Egypten”

9-15/5
Resa till London, Oxford och Cambridge

12/8
Möte med Friends of the Petrie Museum.

19/9
Fil.dr. Åke Engsheden om “Echnaton. Den senaste sanningen om Amarnatidens Egypten”

17/10
Eva-Lena Wahlberg om ”Vin i det forna Egypten”

8/11
Jaana Toivari-Viitala om ”Personnamn i Deir el-Medina”

5/12
Gertie Englund om ”Duat en annorlunda verklighet”

23/1
Doktorand Andreas Winkler om ”Faraos astrologer”

21/2
Joanne Rowland om ”The Egypt Exploration Society Minfiyeh Archaeological Survey: the results of the 2005 and 2006 seasons”

21/3
Årsmöte. Geoffrey Metz om “Fornegyptiska textilier i Victoriamuseéts samlingar”

24/4
Gertie Englund om ”Talspråklighet och skriftspråklighet”

10/5
Resa till Hysbyborg under ledning av Hans-Åke Nordström

20/9
Doktorand Åsa Strandberg om ”Djurbilder och djursymbolik – gasellens roll i det forna Egypten”

17/10
Fredrik Hagen om ”Visdomslitteratur fra det gamle Egypt i sin sosiale kontekst”

6/11
Sofia Häggman och Gunhild Frylén om ”Expedition till Gilf el-Kebir”

5/12
Gunnel Wahlström om ”Katharinakloster vid Mose berg i Sinai – världens äldsta ännu fungerande kloster”

22/1
Doktorand Paticia Berg om ”Mytomspunna länder i fornegyptisk litteratur”

20/2
Årsmöte. Gunhild Frylén om ”Hunden i Egyptens forntida historia”

26/3
Hans-Åke Nordström om ”Mellan Egypten och Nubien, aktuella grävningar mellan Assuan och Kom Ombo”

22/4
Gertie Englund om ”Människan i fokus”

23/9
Museipedagog Fredrik Helander om ”Sökandet efter Alexanders grav”

22/10
Anneli Sundkvist och Åke Engsheden om ”Arkeologi på Kom el Kahwaled”

12/11
Beata Arnborg om sin bok ”Professor Vivi – den sagolika botanisten”

28/1
Göran Börge om ”Egyptiska sidospår”

25/2
Årsmöte. Geoffrey Metz om ”Mumier och kannibalism”

25/3
Kristian Göransson om ”Cyrenaica under Ptolemeierna”

29/4
Gertie Englund om ”Den mediala självbilden och verkligheten”

21-24/5
Resa till Finland för att fira Egyptologiska Sällskapet i Finland 40 år.

30/9
Nils Billing om ”Pyramider, evighetens arkitektur i forntid och nutid”

27/10
Gunhild Frylén om ”Hieroglyfskriftens och det egyptiska språkets historia”

1/12
Sofia Häggman om ”Georg August Wallins Egypten”

20/1
Jaana Toivari Viitala om ”Deir el-Medina”

17/2
Årsmöte. Pavel Onderka om ”Excavations at Wad Ben Naga, Sudan”

17/3
Allan Klynne om ”Kleopatra”

24/4
Studiedag i Askmolnets tecken: Hans-Åke Norström : ”Rapport från Giza” Bure Holmbäck: två noveller av Hjalmar Söderberg, ”Egyptens präster” och ”Filosofen från Kyrene” Åke Engsheden om ”Med egyptiska namn som vägvisare genom historien” Irmgard Hein om ”Updating Thebes, some news of the urban center in Upper Egypt”

15/9
Gertie Englund om ”Tankar om tänkande”

20/10
Arja Kaivieri om ”Egypten i Pompeji – bevis för kulturkontakter mellan Neapelbukten och det romerska Egypten”

1/12
Andreas Winkler om ”Mellan Tigris och Nilen, att sia på egyptiska”

18/1
Erika Meyer-Dietrich om ”Du vet vad du har gjort, en dom av oraklet”

16/2
Årsmöte. Åsa Klintberg om ”Faraos harem”

15/3
Irmgard Hein om Ceramics a rich source of information about ancient Egypt”

13/4
Sofia Häggman om ”Egyptier i västerled; karavanvägar, rastplatser och inskrifter”

8-11/9
Resa till St.Petersburg

12/10
Gertie Englund gör ”En liten rundvandring i Kariomuseet”

2/11
Hans Furuhagen om sin bok ”Bibeln och arkeologerna”

8/12
Kjell Rydström om ”Rättsmedvetande och rättskipning i det forntida Egypten”

25/1
Sofia Häggman om ”Skydda museet”

22/2
Årsmöte. Tine Bagh om ”Från fajansskärvor till kollossalstatyer”

27/3
Gertie Englund fortsätter ”Kulturvandring i egyptiska museet i Kairo”

26/4
Patricia Berg om ”Säg till Amon att han skall hämta mig tillbaka levande”

25/9
Tanja Alzheimer om ”Basel Universitets pojekt i Konungarnas dal”

23/10
Gertie Englund fortsätter vandringen i Kairomuseet

28/11
Felicia Kälvemark om ”Kvinnor och män i egyptisk kärlekspoesi”

22/1
Sofia Häggman, Elna Nord och Dimitra Polidis om ”Omdaningen av egyptiska avdelningen på Medelhavsmuseet”

28/2
Årsmöte. Denis Searby om ”Hur grekerna i antiken uppfattade pyramiderna”

19/3
Gunhild Frylén om ”Florence Nightingales resa i Egpten”

17/4
Kjell Rydström om ”Fjärde dynastin”

29/8
Besök hos medlems samling av fornegyptiska föremål.

22/10
Visning av den amerikanska filmen från 1953 ”Valley of the Kings”

28/11
Sofia Häggman om ”Amarna”

29/1
Markus Anderzon om ”L´Egyptomanie – den egyptiska febern i Europa”

20/2
Årsmöte. Åke Engsheden talar om ”Champollion i farten”

25/3
Sofia Häggman visar den ”Nya egyptiska utställningen på Medelhavsmuseet”

24/4
Faris al Khalili om ”Neobabyloniska tiden till det islamistiska intåget”

24/9
Staffan Rohde om ”Det matematiska innehållet i egyptiska och babyloniska texter”

2-6/10
Resa till Berlin och Leipzig

22/10
Nils Billing om ”Den fornegyptiska dödsboken på svenska”

20/11
Hans-Åke Nordström om ”Det äldsta Nubien har blivit en bok”

9/2
Årsmöte. Jens Jakobsson om ”Alexanders arvtagare”

17/3
Sten Skånby om ”Isis i grekisk och romersk tradition”

15/4
Anne Landborg om ”Jag är en falk – transformationer och identiteter i Kisttexterna”

7/5
Carolin Johansson om ”Katten i Egyptens historia”

24/9
Åke Engsheden om ”Egyptologi i Kina”

21/10
Ulrica Söderling om ”Ancient Foodways”

24/11
Angus Graham om ”Landscapes and waterscapes of ancient Thebe: islands, quaysides, colossi and festivals”

27/1
Sami Uljas om ”Språkforskning i eygptologi”

23/2
Årsmöte. Carolin Johansson om ”Jakten efter Nefertitis grav”

16/3
Isabella Welsby Sjöström om ”Sudans rika kulturer. Aktuell forskning kring mellersta Nilen”

11-17/4
Resa till Manchester, Liverpool, Stratford on Avon, Southampton, Bristol, Salisbury, Kingston Lacy och Chartwell

26/4
Nils Billing om ”Det är jag, din son; jag är Horus. Hur man hittar rätt i en pyramid.

26/1
Besök på Tutankhamunutställningen med visning av Anne Landborg.

21/2
Årsmöte. Gunhild Frylén berättade i ord och bild om föreningens Englandsresa, med betoning på de egyptologiska upplevelserna.

28/3
Nils Billing, fil. och teol. doktor, berättade om sina resor i och Intryck av Nubien.

26/4
Medhat Shenouda berättade om kopternas situation i Egypten, om den koptiska församlingen i Stockholm och dess verksamhet samt även om föreningen Egyptiska hem i Sverige.

26/9
Carolin Johansson, egyptolog, och Daniel Löwenborg, forskare i arkeologi vid Uppsala universitet, berättade om sjön Birket Habu.

25/10
Eva Queckfeldt, fil.dr. i historia, berättade om Spannmål, Kultur och Romantik: relationerna mellan Egypten och Rom från Julius Caesar till kejsare Augustus.

29/11
Margit Bönnemark, EFIS-medlem och studerande i egyptologi berättade om Egyptiskt namnskick, särskilt under Gamla Riket och Sentiden.

6/2
Årsmöte. Juuli Ahola, masterstudent i arkeologi vid Uppsala Universitet, berättade om det egyptiska brädspelet senet och dess spridning till Levanten och Cypern under bronsåldern.

14/3
Sofia Häggman, intendent på Medelhavsmuseet, berättade om Egyptisk Folkmedicin.

25/4
Anne Landborg, egyptolog vid Uppsala Universitet, berättade om Gudar, ritualer och identitet.

26/9
Sami Uljas, egyptolog Uppsala universitet: No pain no gain. Våld, lidande och död i koptiska martyrhistorier.

23/10
George Wood, masterstudent i arkeologi med inriktning på egyptologi vid Uppsala universitet, om Butehamun – Ångerfull gravplundrare eller högprästens stolte tjänsteman?

27/11
Campbell Price, Intendent vid Manchester Museum om Golden mummies and spinning statues: Interpreting Ancient Egypt at Manchester Museum.

6/2
Årsmöte. Andreas Dorn, professor i egyptologi vid Uppsala universitet: MORE SPECTACULAR DISCOVERIES IN THE VALLEY OF THE KINGS – after the Discovery of the Tomb of Tutankhamun by Howard Carter in 1922.

26/3
Daniel Henningsson, masterstudent vid Uppsala universitet: EGYPTEN OCH SJÖFOLKEN

24/4
Åke Engsheden, docent i egyptologi: SKÄRVOR OCH BROTTSTYCKEN eller om livet som munk enligt koptiska ostraka

24/9
Nisse Billing, filosofie doktor, teologie doktor, lektor och docent i religionshistoria på Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Vattnet som en källa till skapelse, liv och förintelse i Främre Orienten

23/10
Paola Badani Zuleta, egyptologistudent vid Uppsala universitet: Natt, mörker och nattligt vardagsliv i det forntida Egypten

26/11
Erika Meyer-Dietrich, docent i religionshistoria med särskild inriktning på egyptisk religion: GUDENS DANSER

5/2
Årsmöte följt av Nytt liv och nya museer – rapport från ett kulturarvsprojekt i Siwa av Sofia Häggman.

30/9
George Wood – Ett liv i Konungarnas Dal

24/11
Tine Bagh – Ægyptologiens historie i de nordiske lande

16/12
Ole Herslund – Faster than the wind: the cultural significance of chariots in ancient Egypt

23/3

Francesco Tiradritti – The Cenotaph of Harwa: a Masterpiece of the Pharaonic Renaissance

29/4

Bob Brier – Moving the Luxor Obelisk

25/5

Maria Nilsson – Revolutionära Revolutionära tider i antika Kheny: Amenhotep III–Tutankhamun

28/9

Josef Wegner – New Discoveries in the Middle Kingdom Royal Necropolis at South Abydos

27/10

Reinert Skumsnes – Kvinner, kjønn og arbeid i det gamle Egypt

25/11
In the footsteps of Lepsius – The Isis Temple at Wad Ben Naga
28/2

Årsmöte följt av Nya tider och nya museer: senaste nytt på kulturarvsfronten i Egypten med Carolin Johansson

21/4
Människor som du och jag – liven bakom en av historiens största civilisationer med Josefin Percival

15/9
Mumier – Fakta, Forskning, Fiktion. Bokförlaget Natur&Kultur inbjuder till en presentation av EFIS ordförande Sofia Häggmans nya bok.

11/10
Workers graffiti in the Theban royal necropolis med Muhammad R. Ragab, doktorand, Uppsala universitet

17/11
Elkab and the transformation of its ritual landscape from Pharaonic to Ptolemaic times med Dr Luigi Prada

9/2
Årsmöte följt av föredrag med Sami Uljas, om språkforskningen från Champollions dechiffrering fram till att Berlinskolan.

14/3
Föredrag med Daniel Henningsson som berättade om övergången mellan 5:e och 6:e dynastin.

30/3
Föredrag på Zoom med Joachim Östlund, om fakta och fiktion i nordisk tidigmodern egyptologi.

20/4
Andreas Dorn om Amennakhtes grav i Deir e-Medina.

12/5
Resa till Köpenhamn där Tine Bagh guidade genom Amarna-utställningen på Glyptoteket.

20/9
Zoom-föredrag med Renée Friedman om utgrävningarna i Hierakonpolis.

10/10
Nils Billing om texterna i Unas pyramid.

16/11
Kara Cooney om återbruket av kungliga kistor, tillsammans med Uppsala universitet.

6/12
Visning på Medelhavsmuseet med Sofia Häggman.