Kategori: Föredrag

Nils Billing om texterna i Unis pyramid
Inlägg

Nils Billing om texterna i Unis pyramid

Den 10:e oktober fick vi besök av Nils Billing (filosofie doktor i egyptologi och teologie doktor i religionshistoria) som berättade om sin bok Unis pyramid – Död och förvandling i en fornegyptisk kungagrav där han har översatt och tolkat texterna i nämnda pyramid.