Kategori: Föredrag

Patricia Berg om Amarnabreven
Inlägg

Patricia Berg om Amarnabreven

Den 14:e mars fick vi besök av Patricia Berg (doktor i egyptologi) som berättade för oss om Amarnaperioden i allmänhet och Amarnabreven i synnerhet.

Nils Billing om texterna i Unis pyramid
Inlägg

Nils Billing om texterna i Unis pyramid

Den 10:e oktober fick vi besök av Nils Billing (filosofie doktor i egyptologi och teologie doktor i religionshistoria) som berättade om sin bok Unis pyramid – Död och förvandling i en fornegyptisk kungagrav där han har översatt och tolkat texterna i nämnda pyramid.