Nils Billing om texterna i Unis pyramid

Nils Billing om texterna i Unis pyramid

Den 10:e oktober fick vi besök av Nils Billing (filosofie doktor i egyptologi och teologie doktor i religionshistoria) som berättade om sin bok Unis pyramid – Död och förvandling i en fornegyptisk kungagrav där han har översatt och tolkat texterna i nämnda pyramid. Billing visade exempel på några av texterna ur olika delar av graven samt gav oss förklaringar om hur man bör tolka texterna. Vi fick dessutom se exempel på när skrivarna haft lite för bråttom och gjort misstag, till exempel avstavat ett ord fel eller ännu värre – glömt att skriva in kungens namn i en mallad text.

Vi hade även premiär för EFIS nya boklotteri som kommer att vara ett återkommande inslag när vi ses i våra vanliga lokaler.

Tack till alla som kom och bidrog till en sådan trevlig kväll!