Fakta och fiktion i nordisk tidigmodern egyptologi

Fakta och fiktion i nordisk tidigmodern egyptologi

Den 30 mars höll Joachim Östlund, docent och lektor i historia vid Lunds universitet, ett föredrag på Zoom.

Föredraget handlade om svenska och danska vetenskapsresenärer som i början av 1700-talet reste till Egypten för att utforska dess fornhistoria. Vi fick lära oss om vetenskapliga ideal, teorier och vad det gamla Egypten har gemensamt med svensk julskinka (eller?).