Stor bok-donation från Sigvard Wall

Stor bok-donation från Sigvard Wall

EFIS styrelse vill skicka ett stort tack till framlidne Sigvard Wall, med familj, som skänkt en stor samling egyptologi-böcker till föreningen.

Sigvard, som till vardags arbetade som tandläkare, hade ett stort intresse för egyptologi och spenderade mycket av sin fritid med att läsa hieroglyfer och översätta koptiska. Bland böckerna som har donerats fanns även en EFIS-bulletin från 80-talet som berättar om föreningens resor till Berlin (1986) och Egypten (1987). Ett dokument med stort nostalgiskt värde från föreningens begynnelse.