Hans Åke Nordström (1933–2022)

Hans Åke Nordström (1933–2022)

EFIS hedersmedlem Hans Åke Nordström lämnade oss den 23 augusti 2022 vid 88 års ålder. Han avled stilla i hemmet efter en längre tids sjukdom.

Hans Åke var i grunden nordisk arkeolog men kom att ägna stora delar av sitt liv åt studiet av det forntida Nubien. Han startade sin karriär redan på tidigt 1960-tal som arkeologisk expert för UNESCO i den internationella Nubienkampanjen. Därtill gjorde han omfattande arbete med att studera och publicera fynden från den Samnordiska expeditionen till sudanska Nubien (SJE).

Hans Åkes specialområde var den förhistoriska A-gruppen och analys av krukskärvor från tiden låg till grund för hans doktorsavhandling 1972. Vidare medverkade han under 1980-talet till att utveckla det som kallas Vienna System, en analysmetod för krukskärvor som idag är standard inom Nildalens arkeologi. I Egypten deltog han tillsammans med andra svenska och amerikanska arkeologer i en expedition som dokumenterade gravar från Gamla riket utanför Qena i övre Egypten. Under en period arbetade han också med fornnordisk arkeologi som avdelningschef på Historiska museet i Stockholm. På senare år återgick hans fokus till det arbete han en gång utförde på västra Nilstranden i norra Sudan. 2014 publicerades hans resultat i bokform (The West Bank survey from Faras to Gemai vol 1).

Hans Åke har genom åren hållit många föredrag och andra aktiviteter för föreningen. Vi minns honom med värme, främst för sin vänliga personlighet men också för den kunskap han så gärna förmedlade om det äldsta Nubien, ofta med kärlek och en lagom dos humor.

Här kan du lyssna på Hans Åke berätta om delar av sitt liv i podden Punschverandan.

Våra tankar går till Hans Åkes familj och andra anhöriga.