Gertie Englund (1931–2022)

Gertie Englund (1931–2022)

EFIS hedersmedlem, lektor i egyptologi vid Uppsala universitet, docent Gertie Englund somnade in i slutet av februari 2022.

Vi minns Gertie med värme, som en engagerad forskare och inspirerande lärare. Hon är i ljust och varmt minne bevarad. För många av oss är hennes namn för alltid förknippat med äventyr i Egypten, där hon ledde oss på genom det ena äventyret efter det andra i både Nildalen och öknen.