Amarnabreven och vad de kan berätta om diplomati i forna Mellanöstern

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

De så kallade Amarnabreven är en korrespondens mellan regenter i forna Mellanöstern som till stora delar skrevs på kilskrift under farao Amenhotep III:s och farao Akhenatens regeringsperioder (Nya rikets 18:de dynasti). I föredraget presenteras den historiska kontext i vilken korrespondensen skrevs och fyndet av brevarkivet under slutet av 1800-talet. Avslutningsvis diskuteras brevens innehåll och vad...

80kr

Typiskt fornegyptiskt!?

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

En introduktion till fornegyptisk arkitektur, konst och lite litteratur utifrån ett urval exempel som kompareras på olika sätt. Med Åsa Klintberg.

80kr

TBA

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Blocka i kalendern!

TBA

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Blocka i kalendern!

TBA

Hjorthagens Kulturhus Artemisgatan 19, Stockholm

Blocka i kalendern!