EFIS Englandsresa 2016

EFIS Englandsresa 2016

11 april
Anlände vi till Manchester, där vi togs emot av Manchester Ancient Egypt Society. Vi åt en god buffé tillsammans med medlemmar i föreningen och fick sedan lyssna till ett mycket intressant föredrag av professor Rosalie David: “Religious Ritual at Abydos: Revisiting the Tempel of  Sethos I”. I föreläsningssalen möttes vi av en stor välkomsthälsning innan Rosalie Davids föreläsning tog vid. Efter föredraget överlämnade Gunilla Spens en EFIS-bricka som tack. – Och Maisy och Jan Österberg fick hämta sin lotterivinst – en tavla med motiv av Akhenaton!

12 april
Besökte vi den egyptiska avdelningen på Manchester Museum. Campbell Price  visade oss först runt  i den tillfälliga utställningen av djurmumier, och därefter fick vi gå ner i museets förråd. I museets ordinarie samlingar finns bland annat kistor och gravgods tillhörande två (halv)bröder från 12 dynastin. Graven som var orörd är en representativ högreståndsgrav från mellersta riket. Dess hela innehåll ägs av Manchester Museum som sedan 1900-talets början bedrivit forskning på de båda brödernas mumier. Därefter blev det avfärd med tåg till Liverpool.

13 april
Gick vi under ledning av Anne Landborg till Garstang Museum, där vi fick en visning av den egyptologiska avdelningen.

14 april
For vi vidare med egen hyrd buss i riktning mot Southampton. Vi mellanlandade i Stratford.

15 april
Reste vi med bussen till Bristol, där vi såg den egyptiska utställningen på Bristol Museum. Därefter reste vi vidare med bussen till Salisbury Cathedral.  Katedralen äger ett av fyra exemplar av Magna Carta.

16 april
Blev det dags för besök på Kingston Lacy, det stora gods som en gång ägts av William John Bankes. Bankes var en rik engelsman som bl.a. rest i Egypten och på 1820-talet under äventyrliga former låtit frakta hem en stor obelisk från Isistemplet i Philae samt en stor stensarkofag. Obeliskens hieroglyfer spelade en viss roll, när det en gång gällde att tyda hieroglyfernas gåta. Vi gjorde en rundvandring i det stora huset med alla dess konstskatter. Från Kingston Lacy åkte vi vidare till Pool, vid kusten.

17 april
Bar det iväg med bussen till Chartwell, där Winston Churchill bott de sista decennierna av sitt liv. Det stora huset med den praktfulla trädgården är nu museum. (Inne i huset rådde fotoförbud.) Från Chartwell sedan – direkt till flygplatsen för hemfärd.

Ett stort tack till Gunilla och Gunhild som lagt ner SÅ mycket arbete på planeringen av denna trevliga resa! Och till Jan som stått för mycken knepig logistik under resans gång!

GF – foto:Gunhild Frylén
Övriga foton: Birgitta Kyllenius