Birgitta Kyllenius 1944-2022

Birgitta Kyllenius 1944-2022

Föreningens mångåriga medlem Birgitta Kyllenius har gått bort vid en ålder av 78 år. Vi minns Birgitta som en vänlig och klok person med stor nyfikenhet på det forna Egypten. År 2019 skrev hon en kandidatuppsats i Egyptologi om Kenherkhepeshef, skrivare i Deir el Medina. Birgitta har suttit i föreningens styrelse och var med i hieroglyfgruppen. Birgitta var också den som startade upp Facebooksidan år 2016. Vi kommer att sakna dig på mötena! Må du få alla goda och rena ting, som gudar lever av.