London 2006

med utflykter till Cambridge och Oxford

Foto: Birgitta Kyllenius