Minnessida

May be an image of 1 person

Birgitta Kyllenius 1944-2022

Föreningens mångåriga medlem Birgitta Kyllenius har gått bort vid en ålder av 78 år. Vi minns Birgitta som en vänlig och klok person med stor nyfikenhet på det forna Egypten. År 2019 skrev hon en kandidatuppsats i Egyptologi om Kenherkhepeshef, skrivare i Deir el Medina. Birgitta har suttit i föreningens styrelse och var med i hieroglyfgruppen. Birgitta var också den som startade upp den här Facebooksidan år 2016. Vi kommer att sakna dig på mötena! Må du få alla goda och rena ting, som gudar lever av.

HANS ÅKE NORDSTRÖM (1933–2022)

EFIS hedersmedlem Hans Åke Nordström lämnade oss den 23 augusti 2022 vid 88 års ålder. Han avled stilla i hemmet efter en längre tids sjukdom.

Hans Åke var i grunden nordisk arkeolog men kom att ägna stora delar av sitt liv åt studiet av det forntida Nubien. Han startade sin karriär redan på tidigt 1960-tal som arkeologisk expert för UNESCO i den internationella Nubienkampanjen. Därtill gjorde han omfattande arbete med att studera och publicera fynden från den Samnordiska expeditionen till sudanska Nubien (SJE).

Hans Åkes specialområde var den förhistoriska A-gruppen och analys av krukskärvor från tiden låg till grund för hans doktorsavhandling 1972. Vidare medverkade han under 1980-talet till att utveckla det som kallas Vienna System, en analysmetod för krukskärvor som idag är standard inom Nildalens arkeologi. I Egypten deltog han tillsammans med andra svenska och amerikanska arkeologer i en expedition som dokumenterade gravar från Gamla riket utanför Qena i övre Egypten. Under en period arbetade han också med fornnordisk arkeologi som avdelningschef på Historiska museet i Stockholm. På senare år återgick hans fokus till det arbete han en gång utförde på västra Nilstranden i norra Sudan. 2014 publicerades hans resultat i bokform (The West Bank survey from Faras to Gemai vol 1).

Hans Åke har genom åren hållit många föredrag och andra aktiviteter för föreningen. Vi minns honom med värme, främst för sin vänliga personlighet men också för den kunskap han så gärna förmedlade om det äldsta Nubien, ofta med kärlek och en lagom dos humor.

Här kan du lyssna på Hans Åke berätta om delar av sitt liv i podden Punschverandan.

Våra tankar går till Hans Åkes familj och andra anhöriga.

 

 

GERTIE ENGLUND (1931–2022)

EFIS hedersmedlem, lektor i egyptologi vid Uppsala universitet, docent Gertie Englund somnade in i slutet av februari 2022.

Vi minns Gertie med värme, som en engagerad forskare och inspirerande lärare. Hon är i ljust och varmt minne bevarad. För många av oss är hennes namn för alltid förknippat med äventyr i Egypten, där hon ledde oss på genom det ena äventyret efter det andra i både Nildalen och öknen.

Bild: Nilometern i Aswan vid föreningens resa år 2000. © Eva Olinder.

 

 

Gunilla Spens som var föreningens ordförande under 2002–2018 har avlidit den 6 juni 2020 nära 83 år gammal.

Intresset för det gamla Egypten delade hon med sin mor som var en av de som bildade föreningen 1981. Gunilla var en aktiv medlem och en kort tid revisor innan hon blev ordförande 2002. Hon ledde föreningen engagerad och konstruktiv och i samarbete, alltid förstående men även med en humoristisk attityd beredd att lösa olika uppgifter. Hon var en yrkeskvinna som nästan direkt efter studentexamen började arbeta på Stockholms enskilda bank (sedermera SEB) ända fram till pensioneringen.

Några medlemmar har uttryckt önskemål om att lämna en minnesgåva till EFIS. Den som vill kan sätta in valfritt belopp på föreningens bankgiro 859-5837. Tänk på att bifoga namn till betalningen, om du inte vill vara anonym.

https://www.familjesidan.se/cases/ba7aff24-d978-4b6f-b23d-61f6f05fb0f1/funeral-notices

Foto: Eva Olinder