2022 Vårprogram

28/2 Onsdag
EFIS årsmöte följt av
Nya tider och nya museer: senaste nytt på kulturarvsfronten i Egypten
Carolin Johansson
Det egyptiska kulturarvet är en omistlig del av den nationella identiteten i dagens Egypten. Samtidigt är den är en viktig inkomstkälla eftersom turismsektorn står för en betydande del av landets ekonomi. De senare årens omvälvningar i form av politiska förändringar, pandemi och andra stora händelser har haft inverkningar också på de forntida monumenten. Stora satsningar har gjorts genom att t.ex. bygga museer, iordningställa nya besöksmål och genomföra spektakulära evenemang i samband med arkeologiska upptäckter och invigningar. Presentationen redogör för några av de nya museer och andra investeringar som just nu genomförs i syfte att skydda, uppmärksamma och väcka fördjupat intresse för landets storslagna kulturarv.
Med Carolin Johansson, egyptolog och verksam vid bl.a. Folkuniversitetet och Uppsala universitet

 

 

21/04 Torsdag

Människor som du och jag – liven bakom en av historiens största civilisationer
Josefin Percival

Mycket av det vi idag vet om de forna egypterna är baserat på inskriptioner lämnade av kungligheter, och den kulturella och religiösa eliten, oftast på grund av att det skrivna material som finns kvar idag var dyrt att producera samt att de var menade att vara för evigt, men även den utbredda analfabetismen hade påverkan. Den bild som vi ser tydligast porträtterad är ett ideal och reflekterar oftast inte de riktiga personerna bakom texten. Hur kan vi relatera till egypterna om allt vi ser är den idealbild de ville identifiera sig med? Genom ett antal utvalda texter från faraonisk tid försöker det här föredraget visa människorna bakom historien och hur deras liv inte alls skiljer sig så mycket från våra vardagliga problem och glädjeämnen.

Med Josefin Percival, doktorand i fornegyptisk text och språk vid Uppsala universitet.