2021 Höstprogram

28 september
Josef Wegner: New Discoveries in the Middle Kingdom Royal Necropolis at South Abydos
Recent excavations at South Abydos have revealed a royal cemetery dating to 1850-1600 BC. Initiated by Senwosret III in the 12th Dynasty, the necropolis of ’Anubis Mountain’ continued to be used by subsequent kings of the 13th Dynasty and Second Intermediate Period. The lecture will look at work on the 12 known tombs. These include the tombs of Senwosret III, Seneb-Kay and those attributed to the brother-kings Neferhotep I, Sobekhotep IV and Sahathor. Many questions remain and the lecture will delve into the mysteries about this necropolis and the pharaohs buried there.
Dr Josef Wegner, University of Pennsylvania
Image: View through into the burial chamber of Senebkay, courtesy of Josef Wegner

 

27 oktober
Reinert Skumsnes Kvinner, kjønn og arbeid i det gamle Egypt

Kildene fra det gamle Egypt kan gi inntrykk av et mannsdominert samfunn. Likevel er det mange representasjoner av kvinner som arbeider i husholdninger og på jordene, samt titler og tekster som antyder en mulighet til selvstendig inntekt. Hva vet vi om arbeid utenfor hjemmet? Hva var de økonomiske og sosiale implikasjonene av dette arbeidet? Dette foredraget går igjennom flere kildesjangre, ikke bare for å se nærmere på hvilke posisjoner kvinner kunne ha, men også for å fremheve endring og variasjon i kildematerialet.
Dr Reinert Skumsnes Postdoktor, Universitetet i Oslo

 

25 November
In the footsteps of Lepsius: The Isis Temple at Wad Ben Naga

In 1844, the Royal Prussian Expedition, led by the famous Egyptologist Karl Richard Lepsius, carried out cursory excavations at the archaeological site of Wad Ben Naga (present-day Republic of the Sudan). Within a single day of excavations, Lepsius’ team made one of the most important discoveries of Sudanese archaeology,
namely the so-called Altar A from Wad Ben Naga. The altar bore ”bilingual” inscriptions in Egyptian and Meroitic hieroglyphs which contributed to the decipherment of Meroitic script in 1911. In 2018, the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga (National Museum, Czech Republic) began with archaeological exploration of the temple where Lepsius team was digging. Three years of exploration
brought to light a temple dedicated to the goddess Isis with unique architecture and extraordinary finds.
Dr Pavel Onderka, Head of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga, National Museum, Prague