2020 Höstprogram

16 december 
Ole Herslund
Faster than the wind: the cultural significance of chariots in ancient Egypt
There are few technologies that impacted New Kingdom society more than the chariot. It became a key feature in both expansionistic warfare as well as daily life. This presentation explored how chariots influenced mobility, administration, economy, international diplomacy, language and writing system, the ideology and symbolism of kingship, and even cognition and classification systems.
Lecture by Dr. Ole Herslund, Egyptologist, Egyptian Museum Chariot Project

 

24 november
Tine Bagh
Ægyptologiens historie i de nordiske lande

Författaren till ett av kapitlen i den nya boken ”A History of World Egyptology” berättade om ämnets utveckling i Norden. Vi fick höra om de spännande beröringspunkter som finns mellan egyptologin i de olika nordiska länderna och även några historier som inte rymdes i bokens slutliga version.
Boken fanns i handeln lagom till jul.
Med Tine Bagh , PhD, museiintendent på
Glyptoteket och ordförande för Dansk Ægyptologisk Selskab.
30 september
George Wood
Ett liv i Konungarnas Dal
Kan man skriva en biografi om någon som levde för över 3000 år sedan? Den frågan ställde sig kvällens föredragshållare. Under det här föredraget fick vi höra om den senaste forskningen kring skrivaren Butehamon, systematisk gravplundrare och tjänsteman under Amons överstepräst.
Med George Wood, pensionerad journalist och master i arkeologi, Uppsala universitet.