Årsmöte och Sofia Häggman

Onsdagen den 5e februaari så hade EFIS årsmöte. I bra takt så gick vi igenom mötesprotokollet och ordförande Gunhild klubbade igenom beslut efter medlemmarna fått säga sitt och rösta.

Efter årsmötet så höll Sofia Häggman, egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet, ett föredrag om ett projekt som hon arbetar på: Nytt liv och nya museer – rapport från ett kulturarvsprojekt i Siwa. Vi fick höra om Siwas spännande historia och hur de plannerar nya museum i oasen för att lansera platsen bättre för turister. Kvällen lockade många medlemmar och vi hade en trevlig fika efter Sofias mycket trevliga föredrag.