Erika Meyer-Dietrich

Årets sista föreläsning hölls av Erika Mayer-Dietrich och handlade om danser. Vi fick höra en massa om dansernas rörelse och akrobatik som kan läsas ut av de många avbildningar som finns kvar. Efteråt hade vi en trevlig stund med fika.