2019 Höstprogram

 

24/9 (tis)              JAG ÄR URHAVET, DEN SOM LYSER UPP MÖRKRET

              Vattnet som en källa till skapelse, liv och förintelse i Främre Orienten

Vattnet är livets källa. Inget vatten, inget liv. Denna slutsats delar hela mänskligheten som en gemensam lärdom. Således ges inte oväntat vattnet en central roll i mängder av myter världen över. Vattnet förblir alltjämt ett viktigt redskap i Guds verktygslåda, liksom det gudomliga självt kan identifieras med elementet och dess livgivande eller förintande kraft. I föredraget kommer vi att titta närmare på hur människor i den främreorientaliska världen fann sin plats i förhållande till Gud och vattnet, rörde det sig nu om Egypten, Mesopotamien, den hebreiska bibeln, eller ända borta i Indien.

Med Nisse Billing, filosofie doktor, teologie doktor, lektor och docent i religionshistoria på Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Foton från föredraget

 

23/10 (ons)          DET SOM VAR INNAN TIDENS GÅNG

              Natt, mörker och nattligt vardagsliv i det forntida Egypten

Föreställningar om natten och mörkret har starkt format den mänskliga resan, samt människans sätt att uppfatta hennes värld. Detta föredrag presenterar studier av fornegyptiska texter från Gamla riket till Grekisk-romersk tid för att närma sig dessa dygnets timmar. De fornegyptiska orden för “natt”, “kväll”, och “mörker” lokaliseras i texterna för att på så sätt, genom fornegyptiernas egna ord, kunna ta del av dessa koncept samt deras innebörd för vardagslivet i det forntida Egypten.

Med Paola Badani Zuleta, egyptologistudent vid Uppsala universitet

Foton från föredraget

 

26/11 (tis)            GUDENS DANSER

Religiös dans är danser som har uppförts framför templet, vid nekropolfester eller vid processioner. Det finns många frågor kring dans i det gamla Egypten: Vad berättar bilder om dansen? Vem dansar? Vad gör dansen? Kan man veta något om dansens rörelser eller figurer? Kan man i bilderna hitta något som talar om hur snabbt dansen dansades?  Några av dessa frågor kommer att tas upp och illustreras med bilder från det Gamla till Nya riket.

Med Erika Meyer-Dietrich, docent i religionshistoria med särskild inriktning på egyptisk religion