Åke Engsheden

24 april 2019 – vårens sista program:- berättade Åke Engsheden för oss under rubriken Skärvor och brottstycken om sitt arbete med koptiska ostraka i svenska offentliga samlingar, ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Vi fick också höra mycket intressant om munkar och munkkloster i det senantika Egypten. Det var i Egypten de första klostren uppstod.

Här med det vackra egyptiska keramikfatet, EFIS profilprodukt  – presenten till våra föredragshållare.