Daniel Henningsson

”… från norr skall olyckan bryta in över alla landets inbyggare” – EGYPTEN OCH SJÖFOLKEN
Under denna spännande rubrik höll Daniel Henningsson ett intressant föredrag för oss 26 mars 2019. Han berättade om krigen, invasionerna och de många inblandade folkslagen.

Daniel Henningsson har gett oss värdefullt material för egna vidare studier:

Översikter över kronologi och de olika folkslagen

Litteraturlista

Foto: Birgitta Kyllenius