2019 vårprogram

Vårprogram 2019

Onsdag
6/2
Årsmöte.
Därefter:
MORE SPECTACULAR DISCOVERIES IN THE VALLEY OF THE KINGS – after the Discovery of the Tomb of Tutankhamun by Howard Carter in 1922
After the final clearance of the tomb of Tutankhamen in 1930 there was the general opinion that the Valley of the Kings was completely exhausted, not anymore containing further treasures or tombs. For quite a long time no archaeological investigations took place until the late 1970. From 1990 onwards several excavations were conducted in the Valley of the Kings revealing spectacular results including new tombs, clear traces of the workmen who built the royal tombs, the identification of the owners of undecorated tombs, as well as a text, in which a further not yet localised tomb of a woman is mentioned.
Andreas Dorn, professor i egyptologi vid Uppsala universitet
Mer
Tisdag
26/3
”… från norr skall olyckan bryta in över alla landets inbyggare” – EGYPTEN OCH SJÖFOLKEN
Det moderna begreppet ”sjöfolken” har sitt ursprung i egyptiskans na khasut en pa yam ”de främmande folken från havet” och är en beteckning som används på nio olika folk vilka förekommer i tre misslyckade invasionsförsök gentemot Egypten, genomförda under faraonerna Merenptahs,1212-1202 f.kr., och Ramesses III:s, 1187-1156 f.kr., regeringar. I de egyptiska källorna framgår även att de ska ha förorsakat flera andra imperiers kollaps, vilket har gjort att sjöfolken beskyllts för att ha varit huvudorsaken till att de gamla imperierna i Främre Orienten gick under mellan 1220-1180 f.kr. I det här föredraget presenteras en översikt över folkens historia, ursprung och senare varanden, utifrån främst egyptiska källor.
Daniel Henningsson, masterstudent vid Uppsala universitet.
Mer
Onsdag
24/4
SKÄRVOR OCH BROTTSTYCKEN eller om livet som munk enligt koptiska ostraka
Texter på krukskärvor eller kalksten, så kallade ostraka, utgör en ymnigt flödande men svårtolkad källa till munklivet i det senantika Egypten. Föredraget berättar om ett pågående projekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, som rör de koptiska ostraka som finns i svenska offentliga samlingar.
Åke Engsheden, docent i egyptologi, som arbetar vid Stockholms universitet.
Mer