Anne Landborg

 

25/4 2018 berättade Anne Landborg, egyptolog vid Uppsala Universitet, mycket intressant om
Gudar, ritualer och identitet.

  I egyptiska ritualer förekommer gudar som deltagare, i texter identifieras olika personer med gudar och i bildkonsten avbildas gudar involverade i ritualerna. Speciellt avbildningarna av gudar har  traditionellt ansetts vara präster som bär masker och  därmed antar gudens roll i ett rituellt drama. Dock finns det ytterst få faktiska masker bevarade och de flesta är från senare tider i den faraoniska eran. Detta pågående forskningsprojekt handlar om rituell identitet och identifiering i Egypten under det Nya Riket.

Anne var dessutom den första av EFIS föredragshållare som fick det vackra keramikfatet – EFIS nya Profilprodukt.

Foto: Birgitta Kyllenius