2018 vårprogram

Vårprogram 2018

Tisdag
6/2
Årsmöte

Juuli Ahola, masterstudent i arkeologi vid Uppsala Universitet, berättade om
Det egyptiska brädspelet senet och dess spridning till Levanten och Cypern under bronsåldern.
De första egyptiska senet-spelen, eller ”spelet med trettio rutor”, dyker upp i de materiella fynden från den femte dynastin. Genom handel och resande blev senet känt utanför Egypten. Spelet introducerades på Cypern via Levanten under bronsåldern, där de tidigaste cypriotiska senet-spelen dateras till ca 2000 f Kr. Mer än 200 spelbrädor har hittats på Cypern, men deras funktion och sociala kontext i det cypriotiska samhället är oklart. Vi fick veta mer om spelet i sig och jämförelse gjordes mellan cypriotiska och egyptiska versionerna av senet. Mer

Onsdag 14/3 Sofia Häggman, intendent på Medelhavsmuseet, berättade om Egyptisk Folkmedicin.
På Medelhavsmuseet finns en samling folkmedicin, inhandlad i Kairo
1978. Samma pulver och örter säljs fortfarande hos Kairos herbalister och de har en lång historia. Kairos folkapotekare hänvisar fortfarande till kunskap dokumenterad av grekiska läkare de första århundradena efter Kristus, som sedan har levt vidare i arabiska översättningar. En stor del av kunskapen kan spåras tillbaka till det forna Egypten och den faraoniska läkekonsten. Mer
Onsdag
25/4
Anne Landborg, egyptolog vid Uppsala Universitet, berättade om
Gudar, ritualer och identitet.
 I egyptiska ritualer förekommer gudar som deltagare, i texter identifieras olika personer med gudar och i bildkonsten avbildas gudar involverade i ritualerna. Speciellt avbildningarna av gudar har  traditionellt ansetts vara präster som bär masker och  därmed antar gudens roll i ett rituellt drama. Dock finns det ytterst få faktiska masker bevarade och de flesta är från senare tider i den faraoniska eran. Detta pågående forskningsprojekt handlar om rituell identitet och identifiering i Egypten under det Nya Riket. Mer