Juuli Ahola

6 februari 2018 berättade Juuli Ahola för oss om Det egyptiska brädspelet senet och dess spridning till Levanten och Cypern under bronsåldern.

Vi fick också tillfälle att bekanta oss med spelet och dess funktioner.

Innan föredraget började hölls EFIS årsmöte, och ordförande Gunilla Spens tackade vår avgående kassör Christina Trulsson för sitt förtjänstfulla arbete under många EFISår.