Margit Bönnemark

29 november 2017 berättade Margit Bönnemark, EFIS-medlem och studerande i egyptologi om Egyptiskt namnskick, särskilt under Gamla Riket och Sentiden.


I det forntida Egypten hade både gudar och kungar många namn. Även privatpersoner kunde ha flera namn. Utöver ett eller flera officiella namn kunde personen få kortnamn eller namn som närmast ibland kan betraktas som barnsliga smeknamn. De betecknas som rn nfr, det vill säga ”vackra” eller ”goda” namn. Beteckningen försvann under Mellersta riket men återuppstod under Sentiden men fick då en helt annan karaktär. De blev längre och högtidligare.
Margit Bönnemarks uppsats kan läsas i sin helhet här.

Foto: Birgitta Kyllenius