Eva Queckfeldt

25 oktober 2017 berättade Eva Queckfeldt, fil.dr. i historia, om Spannmål, Kultur och Romantik: relationerna mellan Egypten och Rom från Julius Caesar till kejsare Augustus.

Foto: Birgitta Kyllenius

EFIS finns på Facebook.