Daniel Löwenborg och Carolin Johansson

26 september 2017 berättade Carolin Johansson, egyptolog, och Daniel Löwenborg, forskare i arkeologi vid Uppsala universitet, om den enorma sjö, Birket Habu, som kungen en gång lät anlägga framför sitt palats i Malkata (västra Luxor). Den omges av märkliga högar av schaktmassor. Vi fick höra om delar av det pågående projektet THaWS – Theban Harbours and waterscapes Survey, där man arbetat med att 3D-skanna den västra raden av högar med drönare. Syftet har varit att förstå konstruktionen av tempelsjön. Daniel Löwenborg berättade även lite om hur tekniken med 3D-skanning fungerar, och hur den används inom arkeologisk forskning.

Foto: Birgitta Kyllenius