2017 höstprogram

Program hösten 2017

Tisdag
26/9
Carolin Johansson, egyptolog, och Daniel Löwenborg, forskare i arkeologi vid Uppsala universitet, berättade om den enorma sjö, Birket Habu, som kungen en gång lät anlägga framför sitt palats i Malkata (västra Luxor). Den omges av märkliga högar av schaktmassor. Här presenterades delar av det pågående projektet THaWS – Theban Harbours and waterscapes Survey, där man arbetat med att 3D-skanna den västra raden av högar med drönare. Syftet är att förstå konstruktionen av tempelsjön. Det  berättades lite om hur tekniken med 3D-skanning fungerar, och hur den används inom arkeologisk forskning. Mer

Onsdag
25/10
Eva Queckfeldt, fil.dr. i historia, berättade om Spannmål, Kultur och Romantik: relationerna mellan Egypten och Rom från Julius Caesar till kejsare Augustus.
När Egypten erövrades av Rom år 30 f.kr. blev landet ”Roms kornbod”. Mängder av spannmål exporterades till Rom för att försörja romerska medborgare. På köpet kom Rom inte bara i kontakt med den uråldriga egyptiska kulturen utan också med drottning Kleopatra, en drottning som förstod att använda sig själv som diplomatiskt verktyg. Mer

Onsdag
29/11
Margit Bönnemark, EFIS-medlem och studerande i egyptologi berättade om Egyptiskt namnskick, särskilt under Gamla Riket och Sentiden. I det forntida Egypten hade både gudar och kungar många namn. Även privatpersoner kunde ha flera namn. Utöver ett eller flera officiella namn kunde personen få kortnamn eller namn som närmast ibland kan betraktas som barnsliga smeknamn. De betecknas som rn nfr, det vill säga ”vackra” eller ”goda” namn. Beteckningen försvann under Mellersta riket men återuppstod under Sentiden men fick då en helt annan karaktär. De blev längre och högtidligare. Mer

 

 

 

 

EFIS finns också på Facebook.