Gunhild Frylén – EFIS Englandsresa

21 februari 2017 berättade Gunhild Frylén om EFIS Englandsresa, med tyngdpunkit på de egyptologiska upplevelserna. Vi fick höra särskilt om forskningen kring de två brödernas grav från Mellersta riket, vid Manchester museum, och om Wilhelm Banks och hans obelisk vid Kingston Lacy, vilken spelat stor roll vid tydandet av hieroglyfernas gåta.

EFIS hade också årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Dessutom avtackades Bo Nilsson som lämnade styrelsen.

 

 

Foto: Birgitta Kyllenius