2017 vårprogram

Vårprogram 2017

Torsdag
26/1
Besök på Tutankhamunutställningen med visning av Anne Landborg.
Mer
Tisdag
21/2
Årsmöte.
Gunhild Frylén berättade i ord och bild om föreningens Englandsresa, med betoning på de egyptologiska upplevelserna. Mer
Tisdag
28/3
Nils Billing, fil. och teol. doktor, berättade om sina resor i och Intryck av Nubien. Mer
Onsdag
26/4
Medhat Shenouda berättade om kopternas situation i Egypten, om den koptiska församlingen i Stockholm och dess verksamhet samt även om föreningen Egyptiska hem i Sverige. Mer