2016 höstprogram

2016 höstprogram

Tisdag
27/9
Carolin Johansson, egyptolog, berättade om Otto Smith och hans egyptiska samlingar. Det var berättelsen om den entusiastiske samlaren och mecenaten Otto Smith, hans ambitioner som en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av Egyptiska museet i Stockholm, hans inköpsresor till Egypten samt de öden som drabbat resterna av hans samling under de snart hundra år som förflutit fram till idag. Östergötlands museum har en egyptisk samling, skapad av Otto Smith. Mer:
Onsdag
26/10
Nedanstående program var tyvärr inställt p.g.a. sjukdom.
Marie Dacke, universitetslektor vid Funktionell zoologi vid Lunds universitet, berättar om Dyngbaggar med kompasser, dansskor och kylboxar. Se artikel: http://www.lu.se/article/dyngbaggar-siktar-mot-stjarnorna
Onsdag 30/11 Sofia Häggman berättade om Hilma Granqvist (1890-1972) som var finlandssvensk etnolog i en tid när det var ovanligt med kvinnliga akademiker. Hon gjorde sitt fältarbete i en palestinsk by utanför Betlehem under 1920-30-talen, då hon också gjorde en resa till Egypten. I Finland motarbetades hon av sina manliga kolleger och är idag så gott som helt bortglömd. I Palestina, däremot, hyllas hon som den hjältinna som räddade en viktig del av palestiniernas historia och kultur undan glömska och förstörelse.
Sofias biografi över Hilma Granqvists liv och gärning är nyutkommen.
Se på Youtube: Sofia Häggman intervjuas i Hanaholmens monter på Göteborgs bokmässa.      Mer:
 

 

Tidigare program

EFIS finns på Facebook