Om

Egyptologiska föreningen i Stockholm, EFIS är en förening för dem som intresserar sig för det forntida Egypten.   Varje år ordnas 6-8 föreläsningar om egyptologi eller anknytande ämnen. Föreningen har även arrangerat ett flertal resor till olika platser och/eller museer såväl i Sverige som utomlands.

EFIS bildades 1981 av dem som hade studerat egyptologi på en av Stockholms högskolas kvällskurser.

Föreningen har också en avancerad hieroglyfkurs. Från EFIS början träffas regelbundet en grupp medlemmar som kan tolka och läsa hieroglyfer, för att studera forntida egyptiska texter av olika slag. 

Årsavgiften för 2019 är 250 kronor och 100 kronor för samboende och inbetalas till bankgiro 859-5837.
Glöm inte att ange namn och adressuppgifter!  Den som är ny medlem bör också skicka ett särskilt mejl till kassören Margareta Malm.

EFIS finns på Facebook