2016 vårprogram

2016 vårprogram

Onsdag
27/1
 Sami Uljas, lektor i egyptologi vid Uppsala Universitet, berättade under titeln Om språkforskning i egyptologi. Han tog speciellt upp den berömda berättelsen om Den vältalige bonden. Föreningens hieroglyfgrupp har arbetat med den under hösten 2015. Mer
Tisdag
23/2
 Årsmöte. Därefter berättade Carolin Johansson, egyptolog, om det senaste i jakten efter Nefertitis grav. – Vad döljer sig bakom ena väggen i Tutanchamons grav? Mer
Onsdag
16/3
 Isabella Welsby Sjöström, arkeologisk konsult, betättade om Sudans rika kulturer. Aktuell forskning kring mellersta Nilen. Hon har varit verksam i Sudan i 30 år och deltagit i projekt bl.a. i Kawa, utgrävningar vid 4:e katarakten före dammbygget 2008 och i El Khandaq. Mer
Tisdag
26/4
Nils Billing, fil. och teol. doktor, berättade under titeln Det är jag, din son; jag är Horus. Hur man hittar rätt i en pyramid. Han tog upp ett mönster där texterna låter Horus röst ljuda i mörkret vid viktiga passager i gravens inre som gör det möjligt för fadern (Pepi I) att finna vägen ut mot ljuset. Mer

Tidigare program

EFIS finns på Facebook