Sami Uljas

27 januari 2016 berättade Sami Uljas, lektor i egyptologi vid Uppsala Universitet:  Om språkforskning i egyptologi. Han tog speciellt upp den berömda berättelsen om Den vältalige bonden. Föreningens hieroglyfgrupp har arbetat med den under hösten 2015.

 

Uljas1Uljas2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Birgitta Kyllenius