2012 höstprogram

Tisdag 25/9
Tanja Alzheimer, arkeolog, talade om “Basel Universitets projekt i Konungarnas dal”
Mer:
Tisdag 23/10
Gertie Englund fortsatte sin kulturvandring i Egyptiska museet med föremål från Nya Riket.
Mer:
Onsdag 28/11  Felicia Kälvemark, fil kand, talade om “Kvinnor och män i egyptisk kärlekspoesi”
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/literature/lovesongs.html
Mer: