2015 vårprogram

Måndag 9/2 Årsmöte med efterföljande föredrag av Jens Jakobsson, molekylärbiolog och gymnasielärare, som berättade om sin bok Alexanders arvtagare. Den handlar om det ptolemaiska riket, dess politik och kultur. En relativt okänd period, om man bortser från Kleopatra VII. Mer
Tisdag 17/3 Sten Skånby. fil dr i religionshistoria och lärare vid Stockholms universitet, talade om gudinnan Isis i grekisk och romersk tradition. Som ingen annan av de egyptiska gudarna kom Isis att få en fundamental betydelse för det religiösa systemet över hela Medelhavsområdet, framför allt under tiden efter Alexander den store och under det romerska herraväldet. Mer
Onsdag 15/4 Anne Landborg, nybliven doktor i egyptologi, talade om sitt avhandlingsämne “Jag är en falk” – transformationer och identiteter i kisttexterna. Det är texter som har en rubrik, ofta översatt “att bli …” med namn på gudar eller fåglar. Texterna innehåller också meningar som identifierar den döde med samma gud eller en fågel. Vad betyder det för den döde? Blev de gudar och fåglar med hjälp av dessa texter? Mer
Torsdag
7/5
Carolin Johansson, egyptolog, berättade om Katten i det gamla Egypten.
Mer

Tidigare program