Jens Jakobsson

9 februari 2015 talade Jens Jakobsson, molekylärbiolog och gymnasielärare, om sin bok Alexanders arvtagare. Den handlar om det ptolemaiska riket, dess politik och kultur. Jakobsson3Jakobsson2

 

Foto: Birgitta Kyllenius