Hans-Åke Nordström

20 november 2014 berättade Hans-Åke Nordström om sina utgrävningar i Nubien på 1960-talet – i områden som nu ligger under vatten efter anläggandet av Assuandammen. Det samnordiska projektet resulterade i en bok som nu har kommit ut.

Nordström_4

Nordström_2 Foto: Birgitta Kyllenius Nordström_3