Nils Billing

Billing_522 oktober 2014 talade Nils Billing om
Den fornegyptiska dödsboken på svenska. Reflektioner kring ett översättningsprojekt

Billing_1
Billing_3

 

 

 

 

 

‘Foto: Birgitta Kyllenius