2014 höstprogram

Onsd. 24/9 Staffan Rodhe, matematikhistoriker från Uppsala, berättade om Det matematiska innehållet i babyloniska och egyptiska texter. Hur de första siffersymbolerna såg ut och varför man räknade med dem. Exempel från lertavlor och den egyptiska s.k. Rhindpapyrusen. Mer:
Onsd. 22/10 Nils Billing, fil. och teol. doktor, talade om Den fornegyptiska dödsboken på svenska. Reflektioner kring ett översättningsprojekt. Mer:
Torsd. 20/11  Hans-Åke Nordström berättade utifrån Det äldsta Nubien har blivit en bok, en sammanfattning av hans arkeologiska undersökningar på 1960-talet. Mer:

Tidigare program