Kontakt

Styrelse:
Gunilla Spens, ordförande
Gunhild Frylén, sekr
Margareta Malm, kassör
Jan Bring
Carolin Johansson, sociala medier
Anne Landborg
Birgitta Kyllenius, hemsidan

 

Den som vill bli medlem i EFIS betalar en årsavgift på 250:- till bankgiro 859-5837 och uppger namn, adress samt ev. epost. Övriga familjemedlemmar på samma adress betalar 100:-/person.
– Glöm inte skriva in namn och adressuppgifter! Den som är ny medlem bör också skicka ett särskilt mejl till kassören Margareta Malm.

 

EFIS finns på Facebook