Kontakt

Den som vill bli medlem i EFIS betalar en årsavgift på 250:- till bankgiro 859-5837 och uppger namn, adress samt epost. Övriga familjemedlemmar på samma adress betalar 100:-/person.

– Glöm inte skriva in namn och adressuppgifter! Den som är ny medlem bör också skicka ett särskilt mejl till kassören Margareta Malm margareta.malm@telia.com så att vi har alla uppgifter till dig och kan maila dig med information.

EFIS hieroglyfgrupp är en studiecirkel som träffas varje vecka. Förkunskaper krävs då vi läser fornegyptiska texter. Om du är intresserad av att vara med kontakta Gunhild Frylén gunhild.frylen@telia.com

Styrelse:
Gunhild Frylén, ordförande
Carolin Johansson, sekreterare, sociala medier
Margareta Malm, kassör
Anne Landborg, websida
Claes-H. Thorell
Merit Gabriel

 

Årsmötesprotokoll 2019

 

EFIS finns på Facebook