Kontakt

Styrelse:
Gunhild Frylén, ordförande
Carolin Johansson, sekreterare, sociala medier
Margareta Malm, kassör
Anne Landborg
Claes-H. Thorell
Merit Gabriel

 

Årsmötesprotokoll 2019

Den som vill bli medlem i EFIS betalar en årsavgift på 250:- till bankgiro 859-5837 och uppger namn, adress samt ev. epost. Övriga familjemedlemmar på samma adress betalar 100:-/person.
– Glöm inte skriva in namn och adressuppgifter! Den som är ny medlem bör också skicka ett särskilt mejl till kassören Margareta Malm.

 

EFIS finns på Facebook