Åke Engsheden

20 februari 2014 höll Åke Engsheden, Uppsala universitet, föredrag med titeln Champollion i farten. En lägesrapport från Turin i november 1824 enligt ett brev i Uppsala universitetsbiblioteks ägo.

ÅkeEngshedenChampollion
Bild3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Birgitta Kyllenius