2014 vårprogram

Onsdag 29/1 Markus Anderzon från Stockholms Auktionsverk talade om LÉgyptomani – den egyptiska febern i Europa. Under empiren fanns det egyptiska arvet i de konstnärliga strömningarna. Föremål och bilder på exempel från Frankrike, Ryssland och Sverige behandlades. Mer:
Torsdag 20/2 Åke Engsheden, Uppsala universitet, höll föredrag med titeln Champollion i farten. En lägesrapport från Turin i november 1824 enligt ett brev i Uppsala universitetsbiblioteks ägo. Efter mötet ägde föreningens årsmöte rum.
Mer:
Tisdag
25/3
Sofia Häggman, Medelhavsmuseet, visade museets nya egyptiska utställning för  föreningens medlemmar.
  Mer:
Torsdag
24/4
Faris al Khalili, med. doktor och kännare av Mesopotamien, berättade om den Neobabyloniska tiden till det islamistiska intåget genom att följa gamla mynt.
Mer:

Tidigare program

EFIS finns nu på Facebook