Filmvisning

22 oktober 2013 visades den amerikanska långfilmen Valley of the Kings från 1954. Filmen är inspelad på intressanta platser, t.ex. Abu Simbel, Katarinaklostret, Phile och Konungarnas dal.

Gunhild Frylén inledde.

Filmvisning

Därefter vidtog bokförsäljning av egyptologilitteratur som skänkts till föreningen.

 

Foto: Birgitta Kyllenius