2013 höstprogram

Torsdag
 29/8
Utflykt med egyptologisk anknyting. Endast för medlemmar och deras gäster.
Mer:
Tisdag  
 22/10 
Visning av en amerikansk längfilm från 1954, Valley of the Kings. Efter  filmen försäljning av böcker som skänkts till föreningen. Endast för medlemmar och deras gäster.
Mer:
Torsdag
 28/11      Sofia Häggman: Föredrag om Amarna
                Mer:

Tidigare program