Denis Searby

28 februari 2013 berättade professorn i antik grekiska vid Stockholms universitet Denis Searby om hur grekerna och romarna i antiken uppfattade pyramiderna.

Denis Searby

Foto: Birgitta Kyllenius