Sofia Häggman, Elna Nord och Dimitra Polidis

Tisdag 22/1 2013 Sofia Häggman, fil. doktor i egyptologi och vice ordförande i föreningen, Elna Nord och Dimitra Polidis från Medelhavsmuseet berättade om den kommande omdaningen av den Egyptiska avdelningen på museet.

SOD1SOD2

Foto: Birgitta Kyllenius