Felicia Kälvemark

28 november 2012 talade Felicia Kälvemark om “Kvinnor och män i egyptisk kärlekspoesi”, med utgångspunkt i en vacker kärleksdikt ur papyrus Chester Beatty I.Se: http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/literature/lovesongs.html

Foto: Eva Olinder och Birgitta Kyllenius